Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn
Deel onze website op:
ORGANISATIE

Frank Schouten (directeur / senior onderzoeker)


Frank Schouten (1961) is de oprichter en kern van Buro7. Sinds 1990 heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met het verrichten van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor zowel profit als non-profit organisaties. Het betreft in hoofdzaak imago- en tevredenheidsonderzoeken, beleidsevaluaties, effectmetingen, marktonderzoeken, loopbaanonderzoeken en het ontwikkelen van meetinstrumenten/monitors. Daarnaast is hij als docent verbonden geweest aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit van Tilburg waarmee hij nog steeds goede contacten onderhoudt. Hij verzorgt cursussen 'marktonderzoek' voor Avans Hogeschool.

Frank Schouten

Bastijn Verschuren (junior onderzoeker)


Bastijn Verschuren (1988) heeft in de periode van 2006 t/m 2010 de opleiding Bewegingswetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven afgerond (Master Sportmanagement). In het jaar daarop heeft hij een tweede Master aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen gevolgd (Master Management).


Na zijn studies is hij aan de slag gegaan bij NOC*NSF, waar hij de Sportbonden Monitor 2011 mede heeft opgezet.


Bastijn heeft een passie voor onderzoek gerelateerd aan beleid en is sinds augustus 2013 aangesteld als junior onderzoeker bij Buro7.

Bastijn Verschuren

Buro7 beschikt over een netwerk van professionals waar zo nodig gebruik van kan worden gemaakt.